In principe is osteopathie altijd hetzelfde, namelijk: iemand heeft een klacht, wij kijken wat de klacht is en vervolgens naar wat daaraan ten grondslag ligt.

De klachtenregio heeft een zogenoemd “patroon” en wij kijken of dit patroon eruit gehaald kan worden dan wel te minimaliseren is, zodat dit patroon in de tijd (proces) niet tot een vormverandering komt. Zoals bijvoorbeeld artrose of andere vormen van schade.

In de sport, of dit nu amateur, semi-prof of professioneel is, is bewegingsverlies of een patroon extra belangrijk. Omdat we meer van ons lichaam vergen dan wel grotere belastingen ondergaan, kan ons lichaam eerder tot een disfunctioneren (bewegingsverlies of erger) komen. Dit kan effect hebben op het plezier in de sport maar ook op de resultaten die we bereiken.

Beweegt bijvoorbeeld ons bekken minder goed, dan kan dit effect hebben op de zithouding op de fiets en dus ook op de kracht die we kunnen zetten bij het trappen. Zijn er blokkades/bewegingsverliezen, dan heeft dit invloed op de coördinatie, wat ervoor kan zorgen dat we eerder tot blessures komen.

Onze mening is dat osteopathie zeer goed is om ervoor te zorgen dat we zo vrij mogelijk kunnen bewegen met een zo optimale coördinatie. Dit zorgt dan voor betere prestaties en minder frustraties.

Sporters

Osteopathie bij sporters